Ak chceme sprevádzať deti v digitálnom svete, budujme vzťahy dôvery

Ty, MINIdigi animátor ako starší kamarát detí, máš pred sebou vzácnu výzvu sprevádzať deti v digitálnom svete. Vieš ako na to? Nie, nemusíš sa vyznať vo všetkých technologických novinkách. Kľúčové je niečo iné. To najdôležitejšie je venovať deťom svoj čas. Jednoducho byť s nimi a byť tu pre nich. Takto si s deťmi vybuduješ pevné vzťahy založené na dôvere. Dôvera je ten najcennejší a najvzácnejší dar priateľstva. Vďaka takýmto vzťahom sa deti vždy budú cítiť bezpečne a budú sa môcť vrátiť, ak sa z nich stanú digitálni migranti. Veľa vecí, ktoré zažijú prostredníctvom digitálnych technológií, dokážu spracovať samé. 

Avšak mali by sme si byť istí, že k nám prídu ako k priateľovi, keď budú mať ťažkosti. A tie pravdepodobne prídu. Vieme napríklad, že skúsenosť s kyberšikanovaním má štvrtina detí vo veku 9-17 rokov. Je dôležité veľa sa rozprávať o obsahu, bezpečnosti, pravidlách na internete, o sociálnych sieťach či o syndróme FOMO (fear of missing out, teda strach z toho, že niečo zmeškáme na internete). Potrebujeme spoločne vedieť pomenovať pozitíva, prínosy digitálnych technológií, ale aj nebezpečenstvá a ich dopady. Pre deti to nemusí byť ľahké, ale ak majú v nás dôveru, povedia všetko.

Žijem zodpovednosť a dôveru

Čnosť dôvery je pre nás významná, pretože je súčasťou jednej z hodnôt eRka – žijem zodpovednosť a dôveru. Zamyslime sa nad jej významom. V hovorovom jazyku slovo: „dôverujem” znamená to isté, ako: úplne verím druhej osobe, zverujem jej svoj život, to, čo prežívam, aj moju budúcnosť. Viem, že sa môžem na ňu spoľahnúť, som presvedčený o jej nezištnej láske a o tom, že mi pomôže vtedy, keď to bude potrebné. Takéto chápanie dôvery je blízke biblickému chápaniu viery, spoľahnutia sa, ktoré je odpoveďou človeka na dar Boha zjavujúceho svoju milosrdnú lásku.

Učme sa byť animátormi, ktorí budú žiť hodnotu zodpovednosť a dôveru. Buďme zodpovední, buďme tými, na ktorých sa dá spoľahnúť, vzdelávajme sa, deľmi sa o svoje skúsenosti, buďme pravdiví, dôverujme, buďme dôveryhodní a féroví. Nevysmievame sa a nežartujme na úkor druhého. Nevyvolávajme strach a neistotu, ale malými krokmi a vytrvalosťou budujme s deťmi pevné vzťahy založené na dôvere.

Sprevádzajme deti, aby ich digitálne technológie neoberali o vzácny čas. Trénujme s nimi digitálnu miernosť, ktorá je superschopnosťou zajtrajška.