Ako prváci zaviedli separovanie v dedine

„V škole sa netriedi odpad!“ bolo naším zistením. Rozhodli sme sa zaviesť nádoby na rôzne druhy odpadu. Následne sme zorganizovali náučné divadelné predstavenie o potrebách triedenia odpadu a problémoch našej Zeme. Do triedenia odpadu sa časom zapojila celá škola a komunikujeme aj spolu s vedením obce, aby sme nadviazali spoluprácu. (eRko-stretko Raráškovia z Vysočian)

Budeme potrebovať: nádoby na odpad, nástenka, príspevky, pravidlá a obrázky, rekvizity na divadelné predstavenie

Na čo si dať pozor? Keď zavedieme triediace nádoby na odpad, je potrebné, aby bol aj následne vynášaný do separovacích kontajnerov. 

Krok 1: Zabezpečíme nádoby na rozličný odpad. Môžeme vyzdobiť staré vedrá, krabice alebo požiadať miestne firmy, či nemajú nejaké vhodné nádoby, ktoré by nám boli ochotní darovať.

Nádoby na plast, papier, komunálny odpad umiestnime do každej triedy. Nádoby na sklo a elektronický odpad umiestnime na chodbu.

Krok 2: Pripravíme informačno-náučnú nástenku o triedení odpadu. Potrebné informácie nájdeme v knihách alebo na internete, pričom si ich overíme z viacerých stránok. Pridáme aj niekoľko pútavých obrázkov.

Krok 3: O dôležitosti triedenia si môžeme pripraviť krátke divadielko. Môžeme poukázať na znečistenie morí, vôd, ovzdušia, ale aj parkov, chodníkov a prostredia okolo nás. Do vystúpenia okrem detí – hercov môžeme zapojiť aj publikum, klásť otázky alebo zapojiť do scénok. Nezabudnime pripraviť názorné rekvizity a kulisy.