Narodeninová oslava pre deti z detského domova

Deti v detskom domove nezažívajú výnimočný deň na svoje narodeniny. Zorganizovali sme celodenné podujatie pre deti z detského domova. Tento deň bol naplnený rôznymi súťažami, prehliadkou hasičov, tvorivými workshopmi a nechýbala ani výzdoba, koláče a tance. Deti z detského domova mali veľkú radosť a cítili sa medzi nami prijaté. (eRko-stretko Pod lampou zo Šale)

Budeme potrebovať: záhradné stoly a lavičky, občerstvenie, darčeky pre všetkých, pomôcky k súťažiam

Na čo si dať pozor? Pri nadväzovaní vzťahov s deťmi z detského domovu si dať pozor na to, aby sa deti na nás príliš nenaviazali a neboli potom smutné, ak vieme, že ich nejakú dobu opäť neuvidíme. 

Krok 1: Nadviažeme komunikáciu s detským domovom. Vopred si spoločne naplánujeme priebeh, dĺžku trvania a zabezpečíme priestory.

Krok 2: Pripravíme aktivity, súťaže, tvorivé dielne a hry. Pripravíme malé darčeky a zabezpečíme občerstvenie. Môžeme pozvať zaujímavých hostí do programu (napr. prehliadka hasičov, sokoliari,…). 

Krok 3: Samotný priebeh akcie: privítanie, súťaže, tvorivé dielne, športy, odovzdanie darčekov, krájanie torty, tancovačka. Môžeme zaradiť do programu aj modlitbu.