Ja a blížny

Budovanie tohto vzťahu znamená všímať si ľudí, s ktorými sa stretávame. Môže ísť teda o kohokoľvek. Kolegu, spolužiaka, okoloidúceho, každého. Deti napodobňujú naše správanie sa k druhým. Keď sa my, dospelí, pozdravíme, podržíme dvere, milo sa usmejeme, urobia to aj deti, no zopakujú po nás aj to, keď niekomu vynadáme, či keď sa na niekoho hneváme. Na tomto svete žijeme všetci spoločne a každý už od detstva prispieva k tomu, ako svet vyzerá a ako sa nám tu žije. Narušenie priateľstva škodí životnému prostrediu. Keď chcem zbierať odpadky pri rieke, najskôr musím mať dobrý vzťah s mojím susedom, pretože čisté okolie rieky môžem chcieť len pre seba, no väčší význam to má, keď to chcem aj pre môjho suseda. Je teda na nás, čo robíme, aký príklad dávame deťom a či výsledkami našich činov vytvárame krajšie miesto pre všetkých.

Ako obnoviť spolu s deťmi tento vzťah?

  • Nezabudnem na používanie slov: ďakujem, prosím, prepáč. 
  • Venujem svoj čas a zahrám sa spoločenskú hru s priateľmi. 
  • Častejšie si spomeniem na mojich blížnych a poteším ich návštevou či telefonátom. 
  • Pomôžem s domácimi prácami.