Bola nám darovaná záhrada sveta

Vidíme oblaky a pod nimi sa odhaľujú jazerá, kamera sníma veľhory, potom detaily listov z pralesa, slona vo vysokej tráve a po chvíli zaznie hlas: „Život na našej Zemi vznikol pred 4 miliardami rokov. My ľudia sme prišli iba pred 200-tisíc rokmi. Za posledných 50 rokov sme našu planétu zmenili viac ako všetky predchádzajúce generácie dokopy.“ Známy dokumentárny film Yanna Arthus-Bertranda s názvom Home vyzýva k tomu, aby každý z nás konal dobré činy pre náš spoločný domov. Vec je taká vážna, že si nevystačí sama veda ani politika. Je potrebná kultúra, medicína, školy, deti i náboženstvá. Na prvých stranách Biblie čítame ako Boh stvoril zem, rastliny, zvieratá na súši aj vo vode. Následne Boh poveril človeka, aby „vládol“ nad stvorenstvom a obrábal túto záhradu. Múdrosť tohto prameňa spočíva v tom, že prostredie v ktorom žijeme, prezentuje ako dar a tiež v tom, že poverenie obrábať a chrániť zem platí pre každého človeka. Sme neoddeliteľnou súčasťou stvorenia. Keď sa naučíme oceniť tento dar a vnímať jeho krásu, pohne nás to k činom pre zachovanie nášho sveta. Všetci máme svoj podiel zodpovednosti za tento dar – záhradu sveta.