Video: Počúvať volanie Zeme

„Deti boli šťastné, že mohli urobiť ľuďom radosť svojimi výtvormi. Ľudia sa potešili, keď dostali od detí pozdrav,” takto hodnotili svoj DOBROčin animátori z Považskej Bystrice. Podobne ako motýle, ktoré vyletia každý deň do záhrady sveta so svojimi farebnými krídlami, aj oni vyleteli zo svojej stretkárne s pestrými vlastnoručne vyrobenými pozdravmi na ulicu, kde ich darovali okoloidúcim. DOBROčiny odrážajú potreby miestnych ľudí, na ktoré upozornia deti a s pomocou animátorov a dospelých uskutočnia svoj DOBROčin. „Sociálna zaangažovanosť a priamy kontakt s chudobnými zostávajú hlavnou príležitosťou na objavovanie a prehlbovanie viery a rozlišovanie povolania.“ (Christus vivit, 170)