Nový životný štýl

„Človeka zachráni iba obrátenie, pretože hodnota ľudskej osoby sa neurčuje na základe množstva vyrobených a spotrebovaných vecí. Autentická starostlivosť o náš vlastný život a naše vzťahy k prírode sú neoddeliteľné od bratstva, spravodlivosti a vernosti vo vzťahu k druhým.” (Docat, 261). Pápež František v encyklike Laudato si’ vyzýva na obrátenie a na zmenu nášho zmýšľania. Našou odpoveďou na túto výzvu je formácia a výchova detí, pretože každá zmena potrebuje motiváciu a výchovný proces. Chrániť Božie dielo je podstatnou súčasťou cnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným v živote nielen kresťana, ale každého človeka.

Je dôležité prijať záväzok zmeniť sa a stať sa dobrým správcom stvorenia. Budeme tak vďačnejší, štedrejší, kreatívnejší pri riešení problémov sveta. Hlbšie si uvedomíme, že Zem je darom a je našou zodpovednosťou starať sa o tento dar. Sme pozvaní ochraňovať stvorenstvo podľa príkladu sv. Františka z Assisi. Chrániť znamená stáť pri tých druhých a starať sa o nich s láskou a nežnosťou. Napokon, láska svätého Františka k stvorenstvu je praktická a bratská, nie teoretická. Integrálnu ekológiu tvoria jednoduché každodenné gestá, ktorými lámeme logiku násilia, vykorisťovania a egoizmu. (porov. Laudato si’, 230)

Začni tým, že urobíš, čo je potrebné; potom urob, čo je možné; a zrazu robíš nemožné. (Svätý František z Assisi)