Prečo v tíme?

Riešením zložitej situácie, našej konzumnej ľahostajnosti, ktorej čelí súčasný svet, však nestačí, že každý „sám“ bude lepší. Začnem separovať odpad, chodiť do práce pešo, no som v tom sám a rýchlo podľahnem okoliu, ktorému nezáleží na našom spoločnom domove. Pápež František nás v liste upozorňuje na jednu dôležitú skutočnosť: „Na sociálne problémy sa odpovedá komunitným spôsobom, nielen jednoduchým súčtom individuálnych dobier…“ (porov. Laudato si’, 219). Toto pozvanie konať dobro spoločne môžeme realizovať tak, že necháme deťom priestor prísť s iniciatívou a spoločne vykonáme DOBROčin. Dôležité je, že pozveme do spolupráce aj iných a vytvoríme tak odvážny DOBROtím. DOBROtím je spoločenstvom, ktorého členovia sa spoločne s väčšou odvahou zapájajú do aktivít s cieľom zveľaďovať svoje prostredie a starať sa oň v rámci troch spomínaných vzťahov: vzťahu k Bohu, k blížnemu a k spoločnému domovu. DOBROčiny majú efekt motýlích krídel, ktorý vysvetľuje čínske príslovie. Hovorí o tom, že aj najmenšie detaily môžu spôsobiť úplne odlišný výsledok, než by sme pôvodne čakali. Čokoľvek urobíme, môže mať časom veľký dlhodobý efekt. Môže to byť na úrovni prírody, ale aj na úrovni ľudských vzťahov. Pohyb motýlích krídel v Hong Kongu môže spôsobiť búrku v New Yorku. DOBROčin v triede spôsobí zmenu v celej obci. DOBROtímy konajú dobro naprieč celým Slovenskom. Keď veľa dobrých detí na mnohých miestach Slovenska robí veľa drobných skutkov, vznikne z toho veľké dielo. Rozhýbme svet dobrom. Nie individuálne, ale ako tím.