Knihobúdka

V uliciach Hlohovca nám chýbal priestor na oddych pri dobrej knihe. Odhodlali sme sa vytvoriť a starať sa o knižnú búdku v neďalekom parku. Vytvorili sme plán a pustili sa do práce. Každý priniesol knihy. Okrem nás sa pri búdke pristavujú ľudia z celého mesta a v tôni stromov sa začítajú do kníh, ktoré sme priniesli. (eRko-stretko Krtko z Hlohovca)

Budeme potrebovať: papiere, ceruzky, dosky, farba na drevo, lak na drevo, štetce, kladivo, klince, knihy

Na čo si dať pozor? Dbať na bezpečnosť pri práci. Pri náročnejších úlohách požiadať o pomoc dospelých. Knihobúdku nemôžeme osadiť hocikde. Najprv treba zistiť, kto je vlastníkom pozemku a dohodnúť sa s príslušným orgánom obce zodpovedným za daný pozemok alebo súkromným vlastníkom pozemku.

Krok 1: Najskôr spoločne diskutujeme a každý nakreslí svoju predstavu knihobúdky.

Krok 2: Dospelí pripravia a napília dosky podľa zvoleného návrhu.

Krok 3: Dosky namaľujeme s farbou na drevo. Po uschnutí farby ich natrieme lakom na drevo.

Krok 4: Jednotlivé časti zložíme dokopy a spojíme klincami. 

Krok 5: Búdku osadíme na vopred určené miesto v obci.

Krok 6: Do búdky uložíme knihy, ktoré sme doma vyradili alebo kúpili. Na záver pridáme na dvierka oznam o obsluhovaní búdky.