Zmena je možná

Podľa prieskumu Rady mládeže Slovenska 67% mladých na Slovensku vníma, že globálna zmena klímy už prebieha. Z prebiehajúcej globálnej zmeny pociťujú predovšetkým negatívne emócie ako hnev, strach, či zmätok a vnímajú to, ako klimatická zmena už teraz citeľne ovplyvňuje ich životy. Keďže okrem triedenia odpadu málokomu z nás napadne, čo sa s tým dá urobiť, tieto pocity môžu prerásť do negativizmu a klimatickej úzkosti. Pri pohľade na štatistiku, koľko uhlíkovej stopy zanechá jeden deň leteckej prepravy či prevádzka veľkých tovární sa môžeme cítiť bezmocne a stratiť motiváciu osobne prispieť k lepšiemu životnému prostrediu. Čo na týchto veľkých veciach zmení môj úbohý život? Je tu však nádej. Možno neriadime továreň, ale formujeme deti.

Podobne, ako je v človeku túžba vlastniť stále viac, je mu prirodzené aj túžiť po dobre a kráse. Snívajme o krásnom svete, ktorý môžeme zanechať budúcim generáciám.  Aj na Slovensku máme mnoho príkladov toho, že sa to dá. Rodiny, ktoré žijú v súlade s prírodou ako napríklad Abelovci z Abelandu v Lozorne nám ukazujú, že zmena je možná. Ich spôsob života je povzbudením, že nepotrebujem toho veľa, aby som bol šťastný. 

Nepodliehajme obavám z budúcnosti a pocitom viny, že aj naše správanie spôsobilo, že je náš spoločný domov v ohrození. Ponúkame niekoľko tipov, ako nepodľahnúť pocitom beznádeje.

  • Buďme aktívni – nečakajme, že niekto druhý urobí niečo za nás, keď vidíme priestor, kde vieme pomôcť, odvážne podajme ruku.
  • Vytvorme DOBROtím – spojme sa s ľuďmi, ktorým tiež záleží na našom spoločnom domove.
  • Starajme sa o seba – prechádzka v prírode nás očarí svojou krásou, počúvanie hudby či čítanie peknej knihy upokojí naše srdce.
  • Buďme informovaní – strach z neznámeho vie byť niekedy viac stresujúci ako samotné nepríjemné fakty. Keď niečomu nerozumieme, naštudujme si o tom viac z dôveryhodných zdrojov. Nemusíme však vedieť o všetkom, aby sme sa informačne nepreťažili.

Zmena životných štýlov postupne vyvinie zdravý tlak na tých, ktorí majú v rukách politickú, ekonomickú a sociálnu moc. Aj deti sú iniciátormi zmeny. Vo Vysočanoch skupinka deviatich prvákov  prišla s nápadom začať triediť odpad v triede. Toto podnietilo aj ostatné triedy. Nakoniec deti oslovili aj vedenie školy, neskôr samotného starostu. Celá dedina dnes využíva systém triedeného odpadu vďaka sedemročným deťom.