Otvorme dvere stretkárne

Sme pozvaní k tomu, aby sme deti naučili zanechať stopu (nielen uhlíkovú) tam, kde sú, spôsobom im vlastným. V každodennom živote, v rodine, v škole. Naučiť ich s väčšou odvahou pristupovať k životu, a tak byť strojcami klimatickej spravodlivosti na takej úrovni, na akú dosiahnu. Aj naším osobným príkladom chceme byť dobrým vzorom pre deti. Možno nebudeme svetoví lídri, no stačí, ak budeme lídrami pre naše okolie, pre ľudí, ktorí tvoria náš osobný ekosystém. Spoločne s deťmi chceme v mesiaci október cez kampaň DOBROčiny premieňať naše mesto či dedinu na krajšie miesto pre všetkých.