Odvážne ako sv. František

V srdci sv. Františka z Assisi objavíme, do akej miery sú starostlivosť o prírodu, spravodlivosť voči chudobným a angažovanosť v spoločnosti neoddeliteľné od vnútorného pokoja. Obrazy o tom, ako zmieril zlého vlka s ustráchaným mestom, ako podáva pomocnú ruku malomocnému mužovi alebo ako sa bezstarostne vyberie na nepriateľské územie vyzvať sultána k pokoju zbraniam, sú výnimočné, plné udatnosti a odvahy. Za jeho činy by sa nehanbil ani seriálový superhrdina, a predsa ich koná vychudnutý mních v otrhanom habite. Zdrojom sily pre úžasné dobročiny sv. Františka nie je hnev ani energia z vesmírneho kameňa, ale poriadok v jeho srdci a odhodlanie prebývať v pravde. Miloval a radikálne sa ponoril do lásky svojho Stvoriteľa. Ľudia ho mali radi pre jeho radosť, ušľachtilú obetavosť a srdce pre všetkých. 

Slovo odvaha obsahuje vo svojom latinskom pôvode práve slovo „srdce“ (z lat. cor-aticum = od srdca). Z dnešnej taliančiny by sa dalo slovo odvaha „coraggio“ doslovne preložiť ako „konať zo srdca“. Odvaha je teda konaním zo srdca. Odvaha sv. Františka je konaním zo srdca, ktoré je čisté, ktoré nekvári strach z vynechania, menejcennosti či nedôležitosti. Je to srdce, ktoré si nepotrebuje okolo seba vystavať múry, aby sa cítilo bezpečne, ale vidí všetkých a všetko bratskými očami. Je prijaté, pokojné a chudobné, aby malo priestor prijať celé Božie kráľovstvo. 

Ako teda vyzerá odvážny človek? Predovšetkým je to človek, ktorý sa obetuje pre uskutočnenie rozumných a spravodlivých cieľov. (To znamená, že aj zámer a cieľ našich dobročinov sú dôležité.) Maliar Giotto, ktorý je známy aj freskami o živote sv. Františka, raz v Padove namaľoval cnosť odvahy ako postavu s mečom a štítom. Odvaha ako jedna zo štyroch kardinálnych cností, ktoré utvárajú základný charakter človeka má dve roviny: 1. Smelosť čeliť poškodeným vzťahom a situáciám, ktoré nás ohrozujú. 2. Vytrvalosť a pevnosť (lat. „fortitudine“) pri zdolávaní veľkých či malých prekážok v čase konania dobra. Cnosť odvahy teda nie je len o neohrozenosti hrdinov pri riskantných záchranných operáciách. Môže mať aj monotónnu a fádnu tvár trpezlivej vytrvalosti počas dlhého obdobia. 

Ak chceme s deťmi konať dobročiny, musíme sa starať aj o ich vnútorný pokoj. Poriadok v srdci im pomôže vykročiť do neznáma a k neznámym podobne, ako to bolo prirodzené sv. Františkovi. Keď budeme s deťmi konať rôzne dobročiny, musíme počítať s tým, že ich dobrovoľníctvo budú sprevádzať rôzne ťažkosti. Bežný človek bojuje v skrytosti, no o to je jeho hrdinstvo cennejšie. Odvahu nepotrebujeme, len na špeciálne príležitosti, ale každý deň. Nestačí len strhnúť ostatných skvelým nápadom. Musí sa stať skutočnou aj navonok a priniesť výsledky. Deti často pri konaní dobročinov zisťujú, že viac dostávajú, ako dávajú. Keď majú odvahu nadviazať kontakt s utrpením iných, veľa sa naučia a rýchlo dozrievajú. 

Bojujte za spoločné dobro, buďte služobníkmi chudobných, buďte protagonistami revolúcie lásky a služby, schopní odolávať patológiám konzumného a povrchného individualizmu. (Christus vivit, 174)