Záväzok DOBROtímu

Obnova poškodených vzťahy nás spája v Laudato si’ záväzku, ktorý nás vedie k harmónii a jednote medzi Stvoriteľom, ľuďmi a celým stvorením. Členovia DOBROtímov, ktorí začali naplno žiť zmenu a životný štýl Laudato si’, ponúkajú malé kroky starostlivosti o blížnych a náš spoločný domov: 

  • menej používať plasty a papier,
  • znížiť spotrebu vody,
  • triediť odpadky,
  • variť a pripravovať rozumné množstvo potravy,
  • opraviť pokazené namiesto vyhadzovania,
  • starostlivo zaobchádzať s ostatnými živými tvormi,
  • používať verejnú dopravu alebo užívať vlastné motorové vozidlo spolu s viacerými ľuďmi,
  • sadiť stromy,
  • vypínať svetlo pri zbytočnom svietení,
  • starať sa o blížnych v mojom okolí. 

Toto všetko je súčasťou veľkodušnej a dôstojnej kreativity, ktorá umožňuje, aby z človeka vychádzalo to najlepšie. (porov. Laudato si’, 211)

V DOBROčinoch uplatňujeme integrálny pohľad. Konáme skutky pomoci, ale zároveň by pre nás ako členov DOBROtímov malo byť typické, že vo svojom osobnom prostredí sa správame tak, aby sme chránili planétu a boli čo najviac v súlade so stvoreným poriadkom. Pomáhame deťom vidieť súvislosť medzi tým, čo robia na stretku a ich osobným správaním. Napríklad by bolo protichodné na stretku čistiť v rámci DOBROčinov odpadky pri rieke a potom doma nadmerne míňať vodu pri sprchovaní. Zapojením sa do DOBROčinov teda deti preberajú na seba záväzok správať sa tak, aby ochraňovali náš spoločný domov. 

Tieto záväzky môžeme žiť aj doma. Aj rodina môže tvoriť DOBROtím, kde spoločne rastieme v starostlivosti o našich blížnych a náš spoločný domov. Rodičia svojím príkladom vedú deti k všímavosti, nezištnej službe, počúvaniu druhých a vytrvalosti nevzdať sa aj keď prídu ťažkosti.

Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina angažovaných ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti sú to tí jediní, kto to kedy urobili. (Margaret Meadová)