Ja a Stvoriteľ

Ak nám chýba vzťah k Stvoriteľovi, postupne z  ľudských sŕdc mizne citlivosť na stvorenstvo a život človeka. Stáva sa „vecou“, ktorú považuje za svoje ovládateľné vlastníctvo. Človek však nevytvára seba samého. Človek bol stvorený na Boží obraz. Vďačnosť za dar života, za naše stvorenstvo, za náš svet a všetko, čo sa v ňom nachádza je cestou, ktorá zmäkčuje naše srdce a robí ho citlivým na dar. „Keď vidíme Boha odrážať sa vo všetkom, čo existuje, naše srdcia sú pohnuté chváliť Pána za všetky jeho stvorenia a uctievať ho v jednote s nimi.” (Laudato si’, 87) Stvorenstvo je ohrozené tam, kde víťazí moje ego, kde vidím iba sám seba a všetko patrí mne. Aj v modlitbe s deťmi sa nám stáva, že sa sústredíme na prosby a na modlitbu chvály a vďaky už neostane čas. Pomáhajme deťom budovať vzťah k Bohu, ktorý je predovšetkým darca a nie automat. 

Ako obnoviť spolu s deťmi tento vzťah?

  • V modlitbe budem častejšie ďakovať  za stvorenstvo.
  • V mesiaci október sa budem modliť ruženec za misie. 
  • Častejšie sa budem zúčastňovať na duchovných sláveniach a aktivitách.

Máme príležitosť pripraviť lepší zajtrajšok pre všetkých. Z Božích rúk sme dostali záhradu, nemôžeme zanechať púšť našim deťom. (pápež František)