DOBROčiny

Stopu, ktorú chceme zanechať je DOBROčin – skutok, ktorý deti vykonajú vo svojom okolí. Uskutočnia tak mnoho dobrého, ako napríklad čistenie ciest od odpadkov alebo pečenie koláčov, ktoré darujú ľuďom v domove sociálnych služieb. Spoločná kampaň neznamená, že skutky majú byť rovnaké, práve naopak, má odrážať rôznorodosť miestnej komunity, kde deti konajú svoj čin.

DOBROčiny sú kampaňou eRka v mesiaci október. Spolu s deťmi chceme rásť v nezištnej službe. Majme odvahu starať sa o svojich blížnych a náš spoločný domov. Október je aj misijným mesiacom, počas ktorého deti otvárajú dvere stretkárne a idú „do sveta“ pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. DOBROčiny však môžeme konať s deťmi počas celého roka. Dobrými príležitosťami sú Deň Zeme – 22. apríl alebo výročie encykliky Laudato si’ – 24. máj. Obdobie od 1. septembra do sviatku sv. Františka z Assisi – 4. októbra, môžeme prežívať ako tzv. Obdobie stvorenstva (podľa iniciatívy Laudato si’ Movement s názvom Season of creation), môžeme ďakovať za úrodu, a tak sa pripraviť na misijný mesiac pre náš spoločný domov.

Do DOBROčinov sa zapájajú tisícky detí z viac ako 100 obcí na Slovensku. Animátori, učitelia a rodičia pripravia pre deti program, vytvoria s nimi DOBROtím a s odvahou sa pozrú na potreby svojho okolia. Myšlienka dobra v spojení s tímom je DOBROtím, ktorý je vždy akčný. Skutky, ktoré uskutočnia deti, sú často inšpiráciou aj pre dospelých. Pri plánovaní DOBROčinu často zistíme, že jeho zvládnutie si vyžiada viac, ako zvládne naša detská skupinka. A aj to je jeden z rozmerov kampane. Aby deti zapojili ostatných. Môžu to byť naši kamaráti, rodičia alebo členovia iných spoločenstiev, ktorých pozveme, aby sa k nám pripojili. Niekedy si DOBROčin dokonca vyžiada súčinnosť predstaviteľov obce. 

Ako na to?

1. Vytvorme DOBROtím.

2. Stretávajme sa počas októbra a vykonajme spoločný DOBROčin.

3. Potešme sa so svojimi blížnymi.

Na začiatku DOBROčinov si každé dieťa vyberie jednu výzvu, ktorú bude počas mesiaca plniť vo svojej rodine. Výzvy sú rozdelené do troch skupín, a to vzťah s Bohom, blížnym a so Zemou. Ide o osobný mesačný záväzok člena DOBROtímu, vďaka ktorému sa sústredí na naprávanie jedného z poškodených vzťahov a pestuje si dobrý návyk pre životný štýl v duchu Laudato si’.  

Symbol motýľa pripomína DOBROtímu, že podobne ako tzv. „motýlí efekt“ spôsobí vďaka minimálnym zmenám veľkú zmenu, aj deti svojimi malými činmi môžu tento svet pretvárať na krajšie miesto pre všetkých. Tak ako motýľ vylieta na lúku sveta, aj deti sú povolané otvoriť dvere stretkárne, vyjsť do sveta a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. 

Na webe kampane si môžete každý rok stiahnuť námety, ktoré pripravuje metodický tím eRka. Obsahujú inšpirácie na tvorivé aktivity, hry i duchovný program. Stretká s týmito námetmi slúžia na to, aby deti rástli v nezištnej službe starostlivosti o druhých a náš spoločný domov.

Súčasťou kampane je galéria príbehov DOBROčinov, ktoré deti v slovenských obciach a mestách už vykonali. Každý príbeh obsahuje aj praktický návod, ako daný čin uskutočniť, na čo si dať pozor a podobne. Slúži najmä pre tých, ktorí nevedia, ako začať a je krásnym svedectvom toho, čo deti dokážu.