Ja a Zem

Bez problémov prijímame za svoje slová z Genezis 1 „podmaňte si zem“, ale menej úspešne prijímame tú časť, kde sa hovorí o starostlivosti a ochrane. Ľahšie sa nám premýšľa nad tým, ako zdroje Zeme použijeme, než nad tým, ako zmeniť svoje správanie, aby sme Zem chránili. Podľa Living Planet Report na to, aby sme si udržali životný štandard a spotrebu, akú máme dnes, budeme v roku 2030 potrebovať dve planéty. S podmanením teda prichádza vzťah zodpovednosti za zverené bohatstvo a uvedomenie si, že vzťah so Zemou je úzko prepojený so službou lásky pre ľudí. V deťoch je prirodzená starostlivosť. Deti sa starajú nielen o bábiku či auto, ale s radosťou nakŕmia šteniatko. Ak s láskavosťou zaobchádzame so živými tvormi, ak s miernosťou pristupujeme k využívaniu prírodných zdrojov, je to predzvesť toho, v akej úcte máme človeka a budúce generácie, ktoré reprezentuje. 

Ako obnoviť spolu s deťmi tento vzťah?

  • Na svete sa každodenne vyhodí veľké množstvo jedla. Na Slovensku je to 163 kg ročne na jedného človeka. Stále sú však ľudia, ktorí hladujú. Naučím sa byť vďačný za každé jedlo. 
  • Ak nám nejaké potraviny doma zostali alebo sme toho navarili viac, porozmýšľam, ako by sme to vedeli zúžitkovať, prípadne komu ich posunúť.
  • Už aj my na Slovensku pociťujeme sucho a nedostatok vody. Snažím sa ju šetriť aj v mojej domácnosti.
  • Naša planéta sa našou zásluhou na niektorých miestach mení na jedno veľké smetisko. Zavediem si v domácnosti koše na triedený odpad.
  • Do obchodu na nákup si zoberiem zoznam, aby som nekúpil veci, ktoré nepotrebujem. Tiež si vezmem svoje vlastné tašky a vrecúška na ovocie, zeleninu či pečivo.
  • Teším sa zo všetkého, čo mám a vždy si radšej premyslím, či vec, po ktorej túžim, aj skutočne potrebujem. Veľa vecí sa dá požičať či vymeniť.