Čo sa to deje s naším domovom?

Informácie o klimatickej kríze na nás doliehajú z každej strany. Antarktída sa topí, Sibír horí, za posledných 10 rokov vyhynulo približne 200 živočíšnych druhov. V minulom roku vypukol v dôsledku sucha na Madagaskare hladomor, pretože tam nepršalo štyri roky. Ide o prvý hladomor takýchto rozmerov, ktorý je preukázateľne spôsobený globálnym otepľovaním. Pritom Madagaskar produkuje len 0,01 percenta ročných svetových emisií uhlíka, no trpí jednými z najhorších dôsledkov, nespoľahlivými dažďami a neúrodou, ktoré vyústili do hladomoru. Veľké ľadovce v Antarktíde blízko Amundsenovho mora sú na spadnutie, čím následne stúpne hladina mora a to prinesie veľa ťažkostí a škôd. 

Podľa výskumu IPCC spôsobila ľudská činnosť od predindustriálnych čias globálne oteplenie približne o 1,0 °C, čo znamená zvýšenie hladiny mora o 7 metrov. Na Slovensku sa zvyšuje priemerná ročná teplota približne dvakrát tak rýchlo ako na globálnej úrovni. Napriek týmto negatívnym správam môžeme našou snahou o udržateľný životný štýl našu planétu zachrániť. Dokážeme to záchranou troch poškodených vzťahov.